Aankondiging Algemene Leden Vergadering

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering staat gepland op maandag 15 april 20.00 uur in it Maskelyn. De officiële uitnodiging wordt tijdig naar alle leden en/of ouders/verzorgers toegestuurd.