Iedere sportclub wil natuurlijk dat alle kinderen kunnen sporten. Ook kinderen uit gezinnen waar geen geld is voor contributie en de benodigde attributen. Wij weten als geen ander hoe belangrijk het is dat kinderen kunnen meedoen. Wij willen niet dat een kind moet stoppen of niet kan beginnen met sporten omdat er thuis niet voldoende geld is. Sam& kan helpen met een bijdrage in de contributie of de aanschaf van benodigde sportattributen.

Jeugdfonds Sport en Cultuur en Leergeld hebben elkaar, aanvullend met Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp, landelijk én lokaal gevonden onder één naam: Sam& voor alle kinderen. Via de link www.samenvoorallekinderen.nl kun je op deze portal alle informatie vinden over hoe Sam& werkt.

Sam& is per 1 januari 2021 officieel de opvolger van Kindpakket in onze gemeente. Net als Kindpakket is Sam& een aanvraagportal waarop ouders en intermediairs voorzieningen kunnen aanvragen voor kinderen uit financieel niet daadkrachtige gezinnen.