HSV Ritmisch Gymnastiek: Beste lezer, de onderstaande informatie vertelt u op welke niveaus ritmisch gym kan worden beoefend en wat er per niveau mogelijk is aan onderdelen, individueel , duo en groeps, en wat voor kosten dit met zich mee brengt.

Als de kop Vet gedrukt is, betekent dit dat HSV dit niveau aanbiedt, cursief gedrukte koppen bieden (Momenteel) nog niet aan.

3e Divisie/ HSV Recreatie niveau: Sinds kort, 2019 , is het programma voor de recreatie geüpdatet . Voorheen konden de recreatie meiden in de reguliere lessen binnen de vereniging laten zien wat ze geleerd hadden aan ouders en verzorgers. Om de recreatie meiden wat meer uit te dagen is de 3e divisie in het leven geroepen . Dit is het derde niveau binnen de ritmisch gymnastiek waar bij de recreatie meiden twee tot drie keer in het jaar een oefening kunnen laten zien op een wedstrijdje met andere recreatie meiden. Het punten systeem is anders dan bij de “ echte ” wedstrijden, zo word je alleen beoordeeld op de dingen die je goed doet en ontvang je altijd een medaille voor je optreden. De oefeningen kunnen individueel worden uitgevoerd, maar dit mag ook met een maatje zodat je niet alleen op de vloer staat. Ook kan er sinds dit jaar mee gedaan worden in een groep. Kleding : Bij deze wedstrijden mag je je favoriete pakje aan doen, dit hoeft niet te voldoen aan regels . Kosten : De kosten om mee te doen aan een 3e divisie wedstrijd zijn een altijd een kleine bijdrage om zo de zaalkosten en medailles te vergoeden . Bedragen zijn vaak +/ – 5 euro per wedstrijd. Trainingsuren : 1 uur RG per week

2e Divisie/ HSV Selectie: Dit is het tweede niveau in de ritmische gymnastiek waar meiden aan mee kunnen doen met een individuele oefening, een duo oefening of een groeps oefening. Als je meedoet aan deze wedstrijden worden de oefeningen beoordeeld door een jury volgens het officiële regelement, waar op alle ritmisch gym wedstrijdoefeningen worden beoordeeld. Je traint meer uren , om zo goed mogelijk op de wedstrijd te verschijnen en je de elementen helemaal correct uit te voeren. Als je hier een individuele oefening laat zien, sta je alleen op de vloer . Daarnaast kun je een duo oefening doen , hier bij voer je met z’n tweeën een oefening op, of je doet mee aan een groeps oefening waarin je met 4 of 5 meiden gezamenlijk een oefening laat zien. Kleding : Een ritmisch pakje die moet voldoen aan bepaalde regels, check deze altijd even bij de trainster. Als je een duo of groeps oefening doet heeft iedereen hetzelfde pak aan. De meeste ritmisch pakken bevatten steentjes (glitters) die de prijs vaak bepalen , dus hoe meer stenen hoe duurder het pak. De clubpakjes (op de foto) hebben 100 euro per stuk gekost , je kan hier dus zelf uit kiezen. Kosten : Voor wedstrijden betaal je deelname kosten per oefening en een wedstrijd pas poort dat een seizoen geldig is, zou kun je per seizoen bepalen of je wedstrijden wil doen of niet . Het wedstrijd paspoort kost € 5,50 (nieuw of verlengend). Daar naast bepaal je per oefening om mee te doen, dit betekent dat de kosten voor een individuele oefening per gymnast zijn en de kosten voor een duo of groeps oefening worden verdeeld over de ​meiden die aan deze oefening meedoen. Kosten individuele oefening = €12,50, kosten duo oefening = €15,00 en kosten groeps oefening = €35,00 Trainingsuren : In de selectie train je minimaal 3 uur en kan je vanaf volgend jaar maximaal 5 uur trainen, je traint sowieso mee met het recreatie uur en daarnaast nog 2 of 4 uur. Wil je meedoen aan de alle oefeningen, individueel , duo en groeps, adviseren we om 5 uur te trainen in de week . Doe je mee met alleen duo of individueel kan je 3 of 4 uur trainen en wil je alleen meedoen aan de groeps oefening train je ook 3 of 4 uur.

1 e Divisie: Dit is het enahoogste niveau binnen de ritmisch gymnastiek, de oefening en bevatten dan moeilijkere elementen en ook train meer uren in de week. De meeste meiden die meedoen aan de eerste divisie trainen tussen de 6 en 15 uur in de week. Ook in deze divisie is het mogelijk om mee te doen aan individuele wedstrijden en groepswedstrijden , duo oefeningen zijn geen officieel onderdeel.

Eredivisie: Ook kent Nederland een eredivisie in de ritmisch gymnastiek. Deze groep bestaat uit de beste meiden van Nederland, die ook op buitenlandse toernooien het land vertegenwoordigen . Het is erg leuk om deze meiden te volgen op facebook en Instagram ter inspiratie . Om even te vergelijken deze meiden trainen ongeveer 20 uur per week!

meiden die aan deze oefening meedoen. Kosten individuele oefening = €12,50, kosten duo oefening = €15,00 en kosten groeps oefening = €35,00 Trainingsuren : I n de selectie train je minimaal 3 uur en kan je vanaf vol gend jaar maximaal 5 uur trainen , je traint sowieso mee met het recreatie uur en daarnaast nog 2 of 4 uur. Wil je meedoen aan de alle oefeningen, individueel , duo e n groeps, ad viseren we om 5 uur te trainen in de week . Doe je mee met alleen duo of individueel kan je 3 of 4 uur trainen en wil je alleen meedoen aan de groeps oefening train j e ook 3 of 4 uur. 1 e Divisie D it is het Ena hoogste niveau binnen de rit m isch gymna stiek, de oefening en bevatten dan moeilijkere elementen en ook train m eer uren in de week. De meeste meiden die meedoen aan de eerste divisie trainen tussen de 6 en 15 uur in de week. Ook in deze divisie is het mogelijk om mee te doen aan indivi duele wedstrijden en groepswedstrijden , d uo oefeningen zijn geen officieel onderdeel. Eredivisie Ook kent N ederland een eredivisie in de ritmisch gymnastiek. D eze groep bestaat uit de beste meiden van N ederland, die ook op buitenlandse toernooien het land vertegenwoordigen . Het is erg leuk om deze meiden te volgen op facebook en I ns ta gram ter inspiratie . Om even te verg elijken deze meiden trainen ongev eer 20 uur per week! Overzicht Er is net heel veel informatie besproken in d it document wat misschien een beet je overweldigend kan zijn. Daar om willen we voor iedereen die aan het eind van di t seizoen , juni/ju li 2021 , een overzicht maken met de trainingsure n en kosten zodat je goed weet wat je kan verwachten. Maart 2021 i s een proefperiode , je kan de lessen dus meevolgen om te kijken of je de selectie leuk vindt en of je dan a an groeps, individueel of duo oefeningen mee zou willen doen. Je betaalt dan nog niet voor de e xtra lessen , als je besluit door te gaan in april worden er wel kosten voor de lessen in rek ening gebracht en gaan we alvast lekker oefenen voor een eindshow. Wij als trainsters zullen voor de jongste meiden eerst bezig gaan met een groeps oefening, omdat wij denken dat dit de leukste manier is om d e wedstrijd en te ervaren . Dit betekent niet dat je niet direct mee mag doen aan indi viduele oefeningen , ook dit is mogelijk j e dat leuk vindt . Verder staat het plezier in de sport bij ons altijd voorop , voel je nergens tot verpl i cht en maak ger ust een babbeltje met een van ons a ls je iets wil vragen of mededelen.