Houd je van bewegen, dansen, muziek én vind je gymnastiek een leuke sport? Dan is Ritmische Gymnastiek echt iets voor jou!

Bij Ritmische Gymnastiek dans je een oefening waarbij je gebruik maakt van materiaal. Bijvoorbeeld hoepel, lint, bal, knots of touw. Ritmische Gymnastiek is prachtig om te zien en fantastisch om te doen. Muziek, ritme en coördinatie zijn sleutelbegrippen bij Ritmische gymnastiek. De muziek is de leidraad voor de oefening die wordt uitgevoerd. Je kunt een individuele oefening doen (1,5 minuut) of juist samen met een groep (minimaal 5 gymnasten, 2,5 minuut). Een oefening zonder materiaal is ook mogelijk.

      

Acrobatische onderdelen zoals salto’s horen niet bij Ritmische Gymnastiek. Veel belangrijker is de muziek: afwisseling van ritme en snelheid. Je voelt je één met de muziek en dat moet ook te zien zijn.

Recreatiegroepen
HSV heeft op dit moment twee ritmische gymnastiekgroepen: groep 3+4+5, en groep 6+7+8 en Voorgezet Onderwijsgroep. Instroom is mogelijk bij deze groepen. In de lessen zal gewerkt worden met de vijf Ritmische Gymnastiek materialen. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan de elementen sprongen, pirouetten, evenwichten en lenigheid.

Je kan een gratis 2 proeflessen meedoen, maar stuur van tevoren even een mailtje naar juf Karianne of juf Maaike om te laten weten dat je komt voor een proefles. De tijden en groepen vindt je onder ‘Lesrooster’ en de mailadressen zijn te vinden onder ‘Informatie’ > ‘Trainsters’.

Selectie
De selectie van HSV Ritmische Gymnastiek bestaat uit een aantal meisjes die hiervoor zijn geselecteerd. De deelnemende meisjes trainen extra naast het reguliere lesuur. Er wordt getraind voor wedstrijden in district Noord (Friesland, Groningen, Drenthe) die plaatsvinden in de periode februari-juni. De meisjes hebben de mogelijkheid een gympakje van de club te huren en betalen hier een vast bedrag voor.  Daarnaast zal er een wedstrijdpaspoort aangeschaft moeten worden en er is sprake van wedstrijdgeld. Dit zal tijdig aangegeven worden (zie ook ‘Contributie’).

Rosie Ritmisch
Rosie Ritmisch is het lespakket wat wordt gebruikt tijdens de recreatie lessen om de basis
technieken van Ritmische Gymnastiek aan te leren. Tijdens de lessen leren de leden samen
met Rosie nieuwe sprongen, balansen of pirouetten en wordt er elke les een nieuwe dans
aangeleerd samen met het materiaal. Aan het einde van een lessenreeks wordt er een
eindles georganiseerd waarin de groep hun nieuwe talenten laten zien aan ouders en
kennissen. Na afloop van de les krijgen alle leden een verdiend diploma.
                                                                   

Regels rondom de lessen
– Zorg dat je 5 minuten voorafgaand aan de les aanwezig bent, dan kunnen we op tijd starten.
– Laat een afmelding altijd van te voren weten, dit kan via een WhatsAppje/belletje of mailtje.
– De haren zijn in een staart, vlecht of knot gebonden, zo voorkomen we ongelukken!
– Op de tribune mag gekeken worden naar de les maar doe dit in stilte!
– Vijf minuten voor het einde van de les mag er ook vanuit de zaal gekeken worden.
– Geen sieraden om tijden de les!